Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Nieuws

Blackboard wint Europese aanbesteding van de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft via een Europese aanbesteding opnieuw Blackboard geselecteerd voor haar elektronische leeromgeving. Omdat het huidige contract met Blackboard afloopt op 31 december 2018, is in oktober 2016 een selectietraject gestart. Binnenkort ondertekent het College van Bestuur het contract voor de 4-jaar durende samenwerking.

 

Europese aanbesteding

SURFmarket heeft in oktober 2016 samen met acht onderwijsinstellingen, waaronder de Universiteit Utrecht, een raamovereenkomst afgesloten met vier leveranciers van elektronische leeromgevingen. De onderwijsinstellingen zijn vervolgens onafhankelijk van elkaar een zogenoemde mini-competitie gestart om de leverancier te selecteren die het beste past bij de onderwijsinstelling.

Het traject en daaropvolgende keuze voor Blackboard is in goede samenwerking tussen de directie Information and Technology Services (ITS) en de faculteiten tot stand gekomen. Een belangrijk onderdeel in de mini-competitie was de feedback van docenten, studenten en beheerders op de aangeboden systemen. Via gebruikerstesten hebben teams van docenten en studenten alle systemen uitvoerig vergeleken.  Zo is getoetst welk systeem het beste aansluit bij de praktijk van de Universiteit Utrecht, de gebruikerswensen en welk het meest gebruiksvriendelijk is.

Best passend
Commissies bestaande uit facultaire vertegenwoordigers hebben de aanbiedingen van alle vier leveranciers beoordeeld op basis van vooraf afgesproken criteria. Kwaliteit bepaalde 70 procent van de totale gunning, prijs 30 procent. De aanbiedingen zijn beoordeeld op programma van eisen en wensen, resultaten van de gebruikerstesten, migratieplan, visie van de leverancier en prijs. Uiteindelijk kwam na de beoordelingen van alle onderdelen Blackboard het beste naar voren in vergelijking met de andere aanbieders.

Professionalisering

Nu de Universiteit Utrecht door blijft gaan met Blackboard, wordt er vanaf het najaar 2017 opnieuw aandacht besteed aan de mogelijkheden die deze leeromgeving biedt. Via de docentprofessionaliseringlijn van het programma Educate-it wordt dit ondersteund.