Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Nieuws

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018 geopend

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt tot 15 december 2017 je projectvoorstel indienen.

Nieuwe opzet: 2 pijlers

De bestaande stimuleringsregeling Open en online onderwijs is inhoudelijk herzien en kent voortaan twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. OCW en SURF willen zo een extra impuls bieden aan de adoptie van open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisdeling met het hele hoger onderwijsveld.

Pijler Online onderwijs: jaarthema peer feedback en peer assessment in online onderwijs

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het herontwerpen van bestaand onderwijs, ofwel het ontwikkelen van nieuw online onderwijs. Nieuw is het jaarthema, dat moet zorgen voor meer focus van de projecten en het versterken van gezamenlijke kennisontwikkeling. Het jaarthema waarop projectvoorstellen dit jaar moeten aansluiten is het effectief toepassen van peer feedback en peer assessment in online onderwijs. Voor deze pijler is in deze subsidieronde een bedrag van maximaal 550.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen. Er is geen minimum subsidiebedrag; ook kleine projecten zijn mogelijk. De subsidie dient door het project te worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2018.

 

Pijler Open leermateriaal

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Hierdoor wordt gestimuleerd dat docenten gezamenlijk over instellingsgrenzen heen kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen opbouwen en (her)gebruiken. Door samenwerking kunnen zij de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Elk project kan een bedrag van maximaal 175.000 euro aanvragen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie dient door het project te worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2018.

 

Informatie en voorstel indienen

Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om interne procedure UU te volgen en het sjabloon te gebruiken dat SURF begin september op hun site plaatst. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen of als je wilt dat we meedenken over je voorstel.

Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website.

In tegenstelling tot vorige jaren, zijn aanvragers nu zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (brief CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl.

Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs:

Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, met onder andere links naar eerder goedgekeurde projecten: