Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Educate-it

Programmaopzet
Het programma bestaat uit vier deelprojecten (E-lectures, E-assessment, ELO en Innovatieprojecten) die elk bijdragen aan de invoering van blended learning binnen de Universiteit Utrecht. Naast de vier deelprojecten zijn er twee generieke activiteiten die op programmaniveau worden uitgevoerd of gecoördineerd:

  • Docentprofessionalisering en
  • Kwaliteit en onderzoek (naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs)

Bij de opzet van het programma wordt aangesloten bij de deelprojecten uit de eerste fase, maar ook bij het programma Onbegrensd leren van het UMCU.

Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst en de kwaliteit nog meer te verbeteren.

Educate-it: voor en door docenten
Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken en met beschikbare IT-tools studenten te activeren en knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg staan. Educate-it zorgt voor technische en didactische ondersteuning voor docenten die aan de slag gaan met een van de vier deelprojecten die elk bijdragen aan onderwijsinnovatie en de invoering van blended learning: E-lectures, E-assessments, ELO en Innovatieprojecten. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een aanvraag indienen voor een innovatieproject op de site van Educate-it. Docentprofessionalisering en Kwaliteit en onderzoek naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs loopt als rode draad door het programma heen. Het programma is ook aangesloten bij het programma Stimuleringsfondsprojecten, Onbegrensd leren van het UMCU en werkt nauw samen met TAUU, COLUU en USBO.

Resultaten Educate-it na het eerste jaar
Animatie over de behaalde resultaten van het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it van november 2014 tot en met november 2015. Inmiddels hebben we al meer vooruitgang geboekt! Kijk bij resultaten om te zien wat we sinds 2015 nog meer behaald hebben!

Next steps
Animatie over de Educate-it plannen voor 2016