Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

ELO

De ELO van de toekomst

proces_elo22/04/2015– De Universiteit Utrecht kan tot en met het collegejaar 2015/2016 gebruik maken van de elektronische leeromgeving (ELO) Blackboard Learn. De licentie hiervan verloopt en automatisch verlengen is niet toegestaan, omdat we in het kader van de wet- en regelgeving rondom de Europese Aanbesteding (EA) het gehele traject van de aanbesteding moeten volgen. Dat betekent dat we niet zelf een partij mogen selecteren aan wie we deze opdracht ‘gunnen’, maar dat dit wordt bepaald middels een Europese aanbesteding. Hiervoor moet de UU een omschrijving opstellen van het product dat we willen aanschaffen. Alle partijen die hierin kunnen voorzien mogen vervolgens hierop inschrijven, waarna de opdracht (bij wettelijke verplichting) wordt gegund aan de partij die hieraan het beste kan voldoen.
Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.