Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Definities Educate-it

In het onderwijs worden vele definities gebruikt voor verschillende didactische concepten en e-learning tools. Educate-it hanteert onderstaande definities gebaseerd op het document “Begrippenkader online onderwijs” van SURF.

Meer informatie over de inzet van onderstaande onderwijsconcepten en de inzet van IT-tools kun je vinden in de Blended learning module.

De verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van digitale mogelijkheden . E-learning is online leren en heeft verschillende “verschijningsvormen” die voortkomt uit de onafhankelijkheid van afstand, tijd en samenwerkend leren.

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs, waarbij 30% tot 80% van de
leermaterialen, tools en diensten online beschikbaar zijn. Het doel is onderwijs te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken.
Een online cursus wordt blended als er face-to-face activiteiten zijn. En face-to-face onderwijs wordt
blended als online activiteiten een face-to-face activiteit vervangen

Flipping the classroom is een onderwijsvorm waarbij het hoorcollege en huiswerk (voorbereiding) zijn omgedraaid. Studenten bekijken kennisclips of andere online leermaterialen voordat zij naar college gaan. Het college wordt vervolgens gebruikt voor verdieping, verrijking, oefening, discussie of het beantwoorden van vragen. Het concept Flipping the Classroom wordt beschouwd als een middel om onderwijs vorm te geven waarbij de student meer centraal staat en een actieve rol vervult. Door het beperken van een aantal ‘live’ hoorcolleges komt er tijd vrij, die ingezet kan worden bij de toepassing en synthese van de leerstof. Op die manier is er meer tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek.

Een E-lecture (synoniem aan weblecture) is een korte filmopname (lengte kan variëren) waarin de leerstof per onderwerp of per thema wordt toegelicht. Deze opname is online beschikbaar en kan op een willekeurig moment worden bekeken of beluisterd door een student. Er zijn verschillende varianten E-lectures.

E-lectures bij Educate-it

De verkorte versie van een E-lecture is een kennisclip. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp.
E-lectures bij Educate-it

Weblectures zijn video-opnames van bijvoorbeeld presentaties, hoorcolleges of lezingen. Deze opnames kunnen worden verrijkt met aanvullende materialen zoals powerpoint-presentaties, websites of publicaties. Er bestaan verschillende soorten weblectures. De website www.weblectures.nl onderscheidt drie categorieën:

kennisweblectures (onthouden en begrijpen)
instructieweblectures (toepassen en analyseren)
weblectures in interactie (evalueren en creëren)
E-lectures bij Educate-it

Een webcast is een uitzending die – in tegenstelling tot webvideo – live wordt uitgezonden via het internet. Een uitzending kan vooraf opgenomen zijn. Bij webcasts wordt gebruikgemaakt van streaming media.
E-lectures bij Educate-it

Dit is de meest eenvoudige variant van e-lectures en bestaan uit de slides van een powerpointpresentatie voorzien van de stem van de docent. De screencast kan door de docent eenvoudig worden opgenomen, opgeslagen en vervolgens binnen de ELO ontsloten worden.
E-lectures bij Educate-it
Digitaal toetsen is het afnemen van een toets met behulp van toetssoftware op de computer. Daardoor ontstaan meer uitgebreide mogelijkheden om de toets af te nemen en geschiedt ook het beoordelen van de toets gemakkelijker.
E-Assessment bij Educate-it

Een elektronische leeromgeving (of digitale of virtuele leeromgeving) is een digitale omgeving. Die via de digitale weg het leerproces, de communicatie voor het leren en de organisatie van het leren ondersteunt (Droste, 2000). ELO’s kun je inzetten voor; roostering, instructie, begeleiding, toetsing
presentatie, communicatie en samenwerking (synchroon en asynchroon).

ELO bij Educate-it

Een massive open online course (MOOC) is een online cursus voor een ongelimiteerd aantal deelnemers. Een MOOC is vrij toegankelijk en gratis (tenzij je een geverifieerd certificaat wilt). Een MOOC is meer dan een verzameling hoorcolleges. Het is een complete, op zichzelf staande cursus. Studenten ontvangen geen formele ECTS.

Een small private online course (SPOC) is een online cursus voor een selecte groep studenten; de toegang is niet vrij voor iedereen en niet gratis.
Een repository is een digitale bewaarplaats waarin digitale bronnen kunnen worden opgeslagen in een via het internet toegankelijke vorm. Hoger onderwijsinstellingen kunnen hun collectie (open) leermaterialen en onderzoeksresultaten op die manier intern en/of extern ontsluiten. Een repository bevat daarnaast specifieke gegevens over de materialen (metadata), zodat ze vindbaar worden voor gebruikers, en voldoet aan internationale standaarden voor het vrij uitwisselen van data.