Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

E-modules ter voorbereiding op het onderwijs

Inspirerende Docent

Gert Folkers

Faculteit Bètawetenschappen

Audio Beschrijving Project

Er is geen geluidsbestand beschikbaar voor dit project

Project beschrijving

E-modules kun je als docent op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld als voorbereiding op een college of practicum waardoor studenten beter voorbereid in de les verschijnen. Ook kan een e-module een college of practicum vervangen door de materie online aan te bieden aan de student, waardoor er tijdens contactonderwijs ruimte is voor vragen, discussie en verdieping.

Doelen

– Onderwijs efficiënter vormgeven
– Studenten zelfstandig leerstof eigen laten maken
- Studenten zijn beter voorbereid op practica waardoor er meer tijd overblijft tijdens practica voor verdieping

Resultaten

100% Succesvol afgerond

De docent kan beter de voortgang van de student in de gaten houden. Xerte wordt ervaren als een gebruiksvriendelijke tool.

E-learning modules worden ingezet ter vervanging van een face to face practicum over het aanleren van een computerprogramma. Dit kunnen studenten nu thuis doen.

Ook interessante projecten: Cursus ‘Inleiding Staats- en Bestuursrecht’ volledig blended, Video essays met peerfeedback, Statistiek onderwijs: Online oefenen en toetsen