Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

E-assessment

Gelijktijdig digitaal toetsen bij alle opleiding mogelijk

Zo’n zevenhonderd studenten Rechten doen op 31 oktober tegelijkertijd tentamen op chromebooks. Het is voor het eerst dat zoveel eerstejaars studenten tegelijkertijd digitaal een tentamen maken.

Door de toenemende vraag van docenten, is het aantal digitale toetsplekken onlangs uitgebreid naar 1100.  Hierdoor is het nu mogelijk om bij alle opleidingen, dus ook de grote eerstejaars Rechten- en Psychologievakken, gelijktijdig digitaal een tentamen af te nemen. Casper Hulshof, docent Onderwijskunde van de faculteit Sociale Wetenschappen is te spreken over het digitaal tentamineren: ‘Het digitaal nakijken van de open vragen bespaart mij echt dagen. Geen handschriften moeten ontcijferen scheelt heel veel tijd.’

Sinds de opening van de grootschalige digitale toetszaal met 300 toetsplekken in 2015, is het aantal tentamens dat digitaal afgenomen wordt, gegroeid van ruim 8% naar bijna een derde.  Studenten geven in onderzoek ook aan een voorkeur voor digitaal tentamineren te hebben. Student Bestuurs- en Organisatiewetenschap Sjoerd van den Brink is ook een voorstander van digitaal toetsen: ‘Typen gaat sneller dan schrijven en ik kan bij digitaal toetsen mijn antwoorden beter ordenen.’

In de zalen van het Educatorium kunnen alle opleidingen gelijktijdig digitale toetsen afnemen via een beveiligd wifi-netwerk op chromebooks. Alle faculteiten van de UU maken inmiddels gebruik van de digitale toetsvoorziening. Voor de afname van toetsen voor kleine groepen zoals toetsen voor cursussen met een klein aantal studenten, extra-tijders, herkansingen en digitale inzages, hebben de faculteiten de beschikking over eigen chromebooks en toetslocaties die ook onderdeel zijn van het beveiligde wifi-netwerk.

Digitaal toetsen/e-assessment is een van de deelprojecten van het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it. Hiermee stimuleert de Universiteit Utrecht docenten hun onderwijs te versterken en blended te maken met IT-toepassingen. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Docenten hebben binnen de toetstool Remindo overzicht over toetsvragen en afgenomen toetsen, waardoor zij de kwaliteit van de toetsen gestructureerd kunnen verbeteren. Neem voor meer info of ondersteuning bij digitaal toetsen contact op met Educate-it via educate-it@uu.nl of ga naar https://educate-it-uu.sites.uu.nl/e-assessment/.