Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Nieuws

Grootschalige docentevaluatie Educate-it over onderwijsvernieuwing

Vanaf 6 juni worden alle UU-docenten uitgenodigd om het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it te evalueren.  Ook docenten die nog nooit van het programma gehoord hebben, wordt gevraagd de online vragenlijst in te vullen. Op die manier kan Educate-it nog beter aansluiten bij wat docenten nodig hebben.

Wat is Educate-it?
Het UU-brede programma Educate-it, dat van 2014 tot en met 2017 loopt, ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken. Met beschikbare IT-tools kunnen studenten verder geactiveerd worden en eventuele  knelpunten, die goed onderwijs in de weg staan, worden opgelost.

Tussentijdse evaluatie
Omdat Educate-it grote waarde hecht aan de ervaringen van docenten en op basis daarvan graag haar activiteiten aanscherpt, zet programmamanager Jan Haarhuis stevig in op tussentijdse evaluaties. Hij heeft adviseurs van zowel USBO Advies als COLUU gevraagd een vragenlijst te ontwikkelen, waarmee in kaart gebracht kan worden hoe UU-docenten aankijken tegen onderwijsvernieuwing in het algemeen en het programma Educate-it in het bijzonder. Mede op basis van de input van docenten worden bijvoorbeeld de scholingsactiviteiten verbeterd, wordt besloten welke tools ondersteund blijven worden en wordt bekeken wat Educate-it kan doen om docenten nog beter te ondersteunen bij het inzetten van IT in hun onderwijs.

Geen uitnodiging ontvangen?
Heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen met daarin een link naar de online vragenlijst? Ga dan naar het intranetbericht waarin je de link kan vinden. Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 10 minuten.

Voor meer informatie over het onderzoek kan je contact opnemen met Sebastiaan Steenman van USBO (S.C.Steenman@uu.nl) of Renske de Kleijn van het COLUU (R.A.M.deKleijn@uu.nl).  Neem voor meer informatie over Educate-it of hoe Educate-it jou kan ondersteunen je onderwijs te versterken, contact op met Educate-it.