Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Hoe zet je votingtools optimaal in voor het onderwijs?

Inspirerende Docent

Michiel Doorman

Faculteit Bètawetenschappen

Audio Beschrijving Project

Er is geen geluidsbestand beschikbaar voor dit project

Project beschrijving

Om onderstaande onderwijsdoelen te realiseren wordt binnen verschillende vakken Presenterswall ingezet. Studenten kunnen stemmen op stellingen of vragen via hun telefoon, tablet of laptop. De resultaten zijn direct zichtbaar wat betekent dat docenten inzicht hebben in het kennisbegrip van de studenten en interactiever onderwijs kunnen geven. Naar aanleiding van de resultaten kunnen docenten besluiten aanpassingen te doen.

Doelen

- Meer interactie tijdens het hoorcollege mogelijk maken
- Directe formatieve evaluatie en/of toetsing
- Direct inzicht in de mate van kennis en mogelijke hiaten
- Inzicht in de mate van voorbereiding op contacturen

Resultaten

100% Succesvol afgerond

– Tijdens hoor- en werkcolleges was er een hoge respons van studenten op de vragen.
– Studenten namen actief deel aan het college.
– De resultaten werden direct en overzichtelijk weergegeven.

Downloads:
– Eindverslag (PDF)
– Docentevaluatie (PDF)
Onderzoek (PDF)

Ook interessante projecten: Verdieping wiskundeonderwijs, Inzet kennisclips in het onderwijs, Video essays met peerfeedback