Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Nieuws

Infographic met resultaten Educate-it

Sinds de start van het programma Educate-it hebben ten minste 1.400 docenten en 16.500 studenten één of meer onderwijsinnovatietools in het onderwijs toegepast. Het programma heeft de doelgroep innovators en early adopters dus weten te bereiken. In de volgende fase wil Educate-it ook de docenten bereiken die minder vanzelfsprekend openstaan voor onderwijsinnovatie, maar die hun onderwijs wel willen versterken met gevalideerde oplossingen die werken.

Deze en andere resultaten van Educate-it over het collegejaar 2016/2017 zijn overzichtelijk gepresenteerd in deze infographic.

Een greep uit deze resultaten in cijfers:

 • het aantal digitale toetsen is bijna verdubbeld van 596 naar 993
 • het aantal studenten dat digitaal getoetst wordt op een chromebook is meer dan 55.000. Dat betekent dat ruim 21% van het aantal toetsen in het Educatorium digitaal met chromebooks wordt afgenomen
 • het aantal opgenomen hoorcolleges is gestegen naar 2.069 en deze worden gemiddeld per maand ruim 54.000 keer bekeken.
 • er zijn ruim 1.000 kennisclips opgenomen
 • uit longitudinaal onderzoek onder UU-docenten blijkt dat
  • 75% van Educate-it heeft gehoord
  • 88% bereid is te investeren in verbeteren van onderwijs
 • de 70 promovideo’s van Educate-it zijn al 9050 keer bekeken op Youtube
 • bijna 30.000 deelnemers aan 5 MOOCS (2 in ontwikkeling)