Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Kennisclips en Auteursrecht

Wat is auteursrecht?
Auteurswet houdt in dat degene die iets maakt (een artikel, een boek, een film, een kennisclip) het uitsluitend recht heeft om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Ook bij het maken van kennisclips heb je hiermee te maken. Wat mag je wel gebruiken in je video en wat niet?
In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe je hiermee om kunt gaan in je eigen kennisclip.

Meer informatie over auteursrecht vind je op de website van het Auteursrechten Informatiepunt  Heb je vragen over auteursrecht, neem dan contact op met bibliotheek@uu.nl.