Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Monkey Reality

Inspirerende Docent

Lisette van den Berg

Faculteit Bètawetenschappen

Audio Beschrijving Project

Er is geen geluidsbestand beschikbaar voor dit project

Project beschrijving

Met een 360® 3D camera, in een ‘monkey-proof’ behuizing, wordt gefilmd in een apenkolonie. Studenten kunnen met virtual reality brillen de apen observeren. Dit alles in hoge kwaliteit om een goede weergave van gedrag, zoals faciale expressie, te krijgen. Praktische ervaring opdoen met observeren wordt een stuk toegankelijker. Zo ontstaat een sneller en beter leerproces over het gedrag van apen en de sociale complexiteit van groepen.

Doelen

– Student beter trainen om gedragsbiologisch onderzoek te kunnen doen. Hiervoor is beeldmateriaal nodig van hoge kwaliteit.
– Student ervaring laten opdoen met het opstellen van een ethogram (lijst van gedragingen).
– Studenten voorbereiden op hun stage/loopbaan
– Voorkomen van een observer bias

Resultaten

70% Nog bezig

Dit project bevindt zich in de pilotfase. Resultaten worden gepresenteerd zodra de pilot is afgerond.

Ook interessante projecten: Een innovatief remediërend digitaal leerarrangement voor statistiek, Statistiek onderwijs: Online oefenen en toetsen, Statistiek onderwijs: Online oefenen en toetsen