Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

21st century skills

Onderwijs aanpassen aan 21st century skills
Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken en met beschikbare IT-tools studenten te activeren en knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg staan. Educate-it zorgt voor technische en didactische ondersteuning voor docenten die aan de slag gaan met een van de vier deelprojecten die elk bijdragen aan onderwijsinnovatie en de invoering van blended learning: E-lectures, E-assessments, ELO en innovatieprojecten. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een aanvraag indienen voor een innovatieproject op de site van Educate-it. Docentprofessionalisering en evaluatie, kwaliteitsborging en onderzoek naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs loopt als rode draad door het programma heen.