Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Effecten van Blended learning

Alle activiteiten in het programma worden geëvalueerd en worden beoordeeld op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor worden standaard evaluatietemplates beschikbaar gesteld. De resultaten van de evaluaties worden, onder andere via deze website, breed beschikbaar gesteld.

Daarnaast worden de activiteiten in het programma, daar waar mogelijk, onderzocht door middel van wetenschappelijk onderzoek. Binnen de Universiteit Utrecht is veel onderwijskundige expertise beschikbaar; een aantal hoogleraren heeft een concrete onderzoeksopdracht op het gebied van digitalisering van het onderwijs. Dit onderzoek zal dan ook plaatsvinden in samenwerking met de betreffende docenten en eventueel ontwikkelaars, onderwijsonderzoekers en deze onderwijshoogleraren. Voor dit onderzoek worden als uitgangspunt een aantal onderzoeksthema’s geformuleerd.
Wetenschappelijk onderzoek naar de projecten die worden uitgevoerd draagt in de eerste plaats bij aan het leveren van evidentie over blended learning. Tegelijkertijd zijn we het als academie aan onze stand verplicht om ons onderwijs te onderzoeken en verandering plaats te laten vinden op basis van evidentie.

Inspiratie opdoen?
Op de pagina Lopend onderzoek staan al enkele voorbeelden van eerdere vernieuwingsprojecten met blended learning die onderzocht zijn en geleid hebben tot een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast wordt hier een aantal voorbeelden gegeven van onderzoekjes die op dit moment lopen.

Meer weten over onderzoek naar blended learning?
Op de pagina Relevante literatuur staat een lijst van aanbevolen wetenschappelijke literatuur met betrekking tot blended learning. Daarnaast zijn hier een aantal korte podcasts te vinden over blended learning en het doen van onderwijsonderzoek.

Meedoen aan onderzoek?
Heb je als docent een leuk of goed idee om je onderwijs blended te maken, en zou je willen weten wat daar de effecten van zijn en of het uitpakt zoals je had gedacht? Kijk dan bij Organisatie naar hoe je begeleiding kunt krijgen bij het onderzoeken van je eigen onderwijsvernieuwing.