Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Onderzoeksthema’s

In overleg met de deelprojectleiders worden voor ieder deelproject relevante onderzoeksthema’s vastgesteld. Vooralsnog wordt daarbij gedacht aan de volgende thema’s en onderzoeksvragen:

Deelproject E-lectures
Onderzoeksthema: Interactieve hoorcolleges
Voorbeeld onderzoeksvraag: Wat is het effect van het meer interactief maken van hoorcolleges (bijv. door middel van tools als Presenterswall)

Onderzoeksthema: Verschillende typen weblectures
Voorbeeld onderzoeksvraag: Hebben weblectures waarbij de docent wel of juist niet in beeld is een ander effect op studentconcentratie, motivatie en leeropbrengsten?

Deelproject E-assessment
Onderzoeksthema: Learning analytics
Voorbeeld onderzoeksvraag: Op welke momenten in het leerproces maken studenten gebruik van online formatieve toetsen en wat is het meest effectief?

Deelproject E-learning environment
Onderzoeksthema: Learning analytics
Voorbeeld onderzoeksvraag: Welke informatie over het online gedrag van studenten vinden docenten het meest behulpzaam bij het vormgeven van hun contactonderwijs?

Deelproject Innovatieprojecten
Onderzoeksthema: SPOCS
Voorbeeld onderzoeksvraag: Wat is effectieve feedback in de context van Small Private Online Courses?

Deelprojectoverstijgende onderzoeksthema’s
Onderzoeksthema: Studentmotivatie voor online leeractiviteiten
Voorbeeld onderzoeksvraag: Hoe kunnen we studenten motiveren om zich online voor te bereiden op contactonderwijs?

Onderzoeksthema: Verdiepend leren
Voorbeeld onderzoeksvraag: Hoe kunnen online leeractiviteiten bijdragen aan verdiepend leren tijdens het contactonderwijs?

Onderzoeksthema: Verbinding tussen online en contactonderwijs
Voorbeeld onderzoeksvraag In hoeverre dragen formatieve toetsen en/of worked examples bij aan een goede aansluiting tussen online leeractiviteiten en leeractiviteiten in het contactonderwijs?