Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Lopend onderzoek

Thema Hoofdvraag Afdeling Contactpersoon
Differentiatie en Learning analytics In hoeverre vinden docenten het zinvol om gedurende een cursus learning analytics te ontvangen over hun studenten? USO project Anousckha van Leeuwen
Studentbeleving kennisclips In hoeverre verschilt de studentbeleving van kennisclips die zijn opgenomen op de werkplek van kennisclips uit de do-it-yourself studio? Educate-it Liesbeth van de Grint
Evaluatie onbemande hoorcollege bèta Wat zijn voor docenten afwegingen om hun colleges wel of niet te laten registreren? Educate-it Gemma Corbalan
Digitale toetsen toetskwaliteit In hoeverre draagt digitaal toetsen bij aan een verhoging van de toetskwaliteit? Educate-it Gemma Corbalan
Iris Connect In hoeverre is de IrisConnect geschikt voor een blended lesson study en wat zijn de belangrijkste opbrengsten?

Meer informatie

Educate-it Felix van Vugt
Weblectures bij Biologie In hoeverre is de IrisConnect geschikt voor een blended lesson study en wat zijn de belangrijkste opbrengsten? Educate-it Fons Cremers & Marjolein Haagsman
Evaluatie TrainTool In hoeverre draagt de inzet van traintool bij aan de motivatie, activatie en het leren van studenten? Educate-it Heleen van Ravenswaaij
Learning analytics voor studenten In hoeverre draagt het terugkoppelen van learning analytics naar studenten gedurende een cursus bij aan hun motivatie, leerstrategieen en prestaties? Educate-it Harold Bok
E-assessment Hoe kunnen docenten online feedback geven die gericht is op diep leren? Elevate Renée Filius
Flipping the classroom Hoe ervaren docenten het geven van een cursus in een flipped classroom format? UMCU – SUMMA Tineke Westerveld
Flipping the classroom / Feedbackfruits In hoeverre draagt de tool Feedbackfruits bij aan het concept Flipping the classroom Onderwijskunde Student:
Tessa Spierings
Serious gaming In hoeverre draagt het gebruik van de game ‘I hate statistics’ bij aan betere cursusresultaten en een toename in zelfvertrouwen bij studenten? Communicatie- en Informatiewetenschap Daniël Janssen
Serious gaming In hoeverre ondersteunt de game Traintool het leren van communicatievaardigheden? Diergeneeskunde Karin Smit
Studievaardigheden Nog onbekend OnderwijskundeStudent:
Inge Laurier
Literatuuronderzoek collegeregistratie Wat leert de literatuur ons over de effecten van collegeregistraties en kennisclips? Gemma Corbalan / Bettina de Jong
Parels/Case studies Hoofdvraag Contactpersoon
Inleiding SRW  In hoeverre kun je een grote groep studenten motiveren en activeren door middel van online opdrachten en online feedbackcolleges?
Webwork In hoeverre draagt het werken met WebWork bij aan de motivatie en prestaties van studenten?
Overkoepelend onderzoek Hoofdvraag Contactpersoon
Jaarlijkse docentenevaluatie 15-16 Bijv: Hoe innovatiebereid zijn docenten en hoe kan dit verklaard worden?
Periodieke studentenevaluatie 15-16 4 Hoe ervaren studenten blended cursussen in termen van motivatie, activatie en prestatie?