Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Organisatie

De projectleiders van de vier deelprojecten houden onderzoekscoördinator Renske de Kleijn op de hoogte van de verschillende projecten die opgezet worden. Samen bekijken zij bij welke projecten het mogelijk is om de effecten van blended learning niet alleen te evalueren, maar ook wetenschappelijk te onderzoeken. Voor de projecten waarbij dat mogelijk en haalbaar lijkt, wordt een onderzoeksbegeleider gezocht. Deze ondersteunt de uitvoerende docent(en) van het project bij het onderzoeken van de effecten van de specifieke blended learninginterventie op zijn/haar onderwijs.

Deze onderzoeksbegeleiders kunnen zijn: (a) master studenten die een master thesis doen over blended learning, (b) promovendi die werken aan een proefschrift over blended learning, (c) onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies en Training, (d) promovendi van de afdeling Educatie of eventueel (e) onderzoeksbegeleiders die specifiek als zodanig worden aangesteld binnen het Educate-it programma.

De onderzoekscoördinator heeft maandelijks een overleg met de betrokken hoogleraren om de onderzoeksthema’s van de verschillende projecten bij elkaar te brengen en daar waar mogelijk te verbinden aan lopend onderzoek binnen de leerstoelen van de hoogleraren.
Deze hoogleraren zijn:

Prof. dr. Johan Jeuring
Leerstoel: Software Technology for Learning and Teaching
Afdeling: Informatica (Faculteit Bètawetenschappen)

Prof. dr. Wim Kremer
Leerstoel: Farm Animal Health in particular Education
Afdeling: Farm Animal Health (Faculteit Diergeneeskunde)

Prof. dr. Harold van Rijen
Leerstoel: Innovatieve leervormen in het Biomedisch Onderwijs
Afdeling: Medische Fysiologie en Onderwijscentrum (Faculteit Geneeskunde)

Prof. dr. Jan van Tartwijk
Leerstoel: Toegepaste onderwijskunde
Afdeling: Educatie en Onderwijsadvies en Training (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Als je, los van het Educate-it programma, als docent binnen je eigen onderwijs al bezig bent met een onderzoekje naar blended learning, kun je rechtstreeks contact opnemen met onderzoekscoördinator Renske de Kleijn. Zij zal met je meedenken over hoe je de onderzoeksgegevens kunt analyseren en rapporteren. Indien je dat zou willen, zou er eventueel voor gekozen kunnen worden om je alsnog een onderzoeksbegeleider toe te wijzen om je te ondersteunen bij het uitvoeren van het onderzoek.