Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Communicate!

Looptijd:
01 Apr 2013 - 31 Dec 2015
Type project:
Innovatie
Projectleider:
Johan Jeuring

Omschrijving:

Het doel van dit project is om samen met de opleidingen Psychologie, Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie een serious game voor het communicatie-vaardighedenonderwijs te ontwikkelen. Studenten gebruiken deze `communications game’ om communicatievaardigheden te oefenen, met een beperkte inzet van docenten. De communications game zal in het algemeen een aanvulling zijn op het bestaande onderwijs, maar zal in sommige opleidingen een deel van het bestaande onderwijs kunnen vervangen. Door studenten meer via zelfstudie te laten oefenen zullen ze beter voorbereid aan het onderwijs deelnemen en we verwachten dat hiermee de effectiviteit van het onderwijs zal toenemen. Studenten kunnen zich meer en beter voorbereiden op de summatieve eindtoets, en we verwachten dat door de inzet van de game het rendement van het communicatievaardighedenonderwijs, en de kwaliteit van communicatieve vaardigheden van studenten, toe zal nemen. Als het rendement van het onderwijs in bescheiden mate verbetert met 5%, daalt het aantal summatieve toetsen dat per jaar wordt afgenomen, en het aantal studenten dat het communicatie-vaardighedenonderwijs volgt, met bijna honderd.

Het project richt zich met name op de Bama 3.0 doelstelling die beoogt docenten bij te staan in het efficiënt inzetten van hun tijd, en sluit aan bij het project didactiek en toetsing, dat beoogt docenten betere of slimmere instrumenten te geven voor onderwijs en toetsing, met minder werkbelasting. Ook sluit het project aan bij EMP-projecten op het gebied van digitaal toetsen en het ontwikkelen van interactief online onderwijsmateriaal die de afgelopen jaren bij de Universiteit Utrecht zijn uitgevoerd.

Voor meer informatie bekijk deze video’s:

Trailer Communicate!

Informatie over serious game ‘De virtuele patiënt’

Resultaat:

Het resultaat van dit project is een serious game voor het communicatievaardig-hedenonderwijs, die bijdraagt aan verbetering van het rendement van het onderwijs, en de docenten van de betrokken opleidingen enigszins ontlast.

Back