Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Schrijfopdrachten inleveren en beoordelen

Inspirerende Docent

Elwin Savelsbergh

Faculteit Bètawetenschappen

Audio Beschrijving Project

Project beschrijving

Met Revisely kan het proces van inleveren en beoordelen van schrijfopdrachten worden verbeterd. Docent en student hoeven niet meer via de mail stukken in te (laten) leveren. Feedback die vaak wordt gegeven kan de docent makkelijk hergebruiken. Opdrachten, bijbehorende beoordelingscriteria en feedback worden overzichtelijke weergegeven. Feedback die overzichtelijk is weergegeven, zal eerder een bijdrage leveren aan het leerproces van studenten.

Doelen

Deze pilot heeft als doel om te kijken of Revisely een goede vervanger van Turnitin zou kunnen zijn. Revisely is net als Turnitin een systeem om schrijfopdrachten in te leveren en te beoordelen.

Resultaten

30% Nog bezig

De docent vindt de primaire functies die te maken hebben met nakijken en feedback geven in orde. Het inleveren ging voor de studenten makkelijk en de feedback was goed terug te vinden.

Ook interessante projecten: Inzet kennisclips in het onderwijs, Een innovatief remediërend digitaal leerarrangement voor statistiek, Een innovatief remediërend digitaal leerarrangement voor statistiek