Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Stage en onderzoek

Stage opdracht: Kwaliteitsaspecten van digitaal toetsen

Educate-it betrekt naast docenten ook studenten bij het verder innoveren en verbeteren van het onderwijs op de Universiteit Utrecht. Dit doen we onder andere door studenten onderdeel te maken van het programma en de werkzaamheden van Educate-it.

Binnen de huidige projecten, maar ook op het programmaniveau, biedt  Educate-it daarom regelmatig mogelijkheden voor studenten voor het lopen van een stage of het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Een stage of onderzoek is op verschillende gebieden mogelijk, zoals:

  • didactiek en onderwijsvernieuwing
  • ICT
  • de ‘usability’ van (online) tools
  • organisatieverandering
  • communicatie en media
  • en nog veel meer.

Binnen ons programma is er veel ruimte om je eigen input en ideeën verder te ontwikkelen. Je krijgt tijdens je stage of onderzoek een begeleider vanuit Educate-it die je op weg helpt met je werkzaamheden en klaarstaat bij vragen of problemen. Ook ontvang je een stagevergoeding.

Wil je meer weten over stagelopen of onderzoek doen bij Educate-it? Neem dan met ons contact op via educate-it@uu.nl