Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Trainingen

Trainingen
Docentprofessionalisering loopt als rode draad door het programma Educate-it en richt zich op het ondersteunen en scholen van docenten bij het gebruik van de verschillende IT-tools en het blended vormgeven van hun onderwijs.

Praktisch én didactisch
Docenten worden zowel geschoold in het praktische gebruik van IT-tools als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learning vorm. De trainingen zijn vrij toegankelijk voor alle docenten aan de UU en waar mogelijk blended opgezet. Bij de workshops wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een peer-to-peer constructie, waarbij docenten hun ervaringen delen en in samenwerking met inhoudelijke experts hun collega-docenten trainen.

Online Modules Docenten
Online Modules Studentassistenten
Online Modules Studenten
Workshops