Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Nieuws

Twee gehonoreerde UU-projectvoorstellen bij de OCW subsidieregeling Open en Online onderwijs

De Universiteit Utrecht is zeer succesvol in de derde ronde van de OCW subsidieregeling Open en Online onderwijs. Maar liefst twee van de elf gehonoreerde projectvoorstellen zijn van de Universiteit Utrecht. Het ministerie van OCW stelt tot en met 2018 vier keer geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In de derde ronde van deze regeling zijn bijna drie keer zo veel projectvoorstellen ingediend (55) t.o.v. vorig jaar (21). Van deze 55 voorstellen heeft de minister er 11 gehonoreerd. Deze projecten gaan in de loop van 2017 van start.

Gehonoreerde UU-projectvoorstellen

Aan de volgende projecten van de Universiteit Utrecht heeft de minister van OCW subsidie verleend:
–       Public International Law: knowledge clips & bites
–       The X-Games