Logo Universiteit Utrecht

Educate it UU

Verdieping wiskundeonderwijs

Inspirerende Docent

Viktor Blasjo

Faculteit Bètawetenschappen

Audio Beschrijving Project

Project beschrijving

In het wiskundeonderwijs wordt vaak relatief veel tijd besteed aan toetsen. Met het online toets- en nakijksysteem Webworks hoeft er minder getoetst te worden tijdens contactmomenten.Hierdoor blijft er meer tijd over voor verdieping tijdens colleges.

Doelen

– Minder tijd besteden aan het nakijken van toetsen
– Meer tijd besteden aan verdieping met studenten
– Beter feedback geven en vroegtijdig problemen signaleren met de stof of discipline

Resultaten

100% Succesvol afgerond

De tool geeft goede output over de vragen:
– Is de vraag gemaakt;
– in hoeveel pogingen;
– welke vragen zijn moeilijk.
Hierdoor kan tijdens contactmomenten in worden gegaan op onderwerpen die als moeilijk worden ervaren. Studenten vinden niet per se dat ze gestimuleerd worden door Webworks, maar voelen zich wel beter voorbereid op het tentamen.

Downloads:
Rapportage (PDF)

Ook interessante projecten: Simulaties en simulation gaming, Cursus ‘Inleiding Staats- en Bestuursrecht’ volledig blended, Converseren / communiceren met native speakers